Integrated Pest Management

Wat is Integrated Pest Management en waarom belangrijk?

Integrated Pest Management is een duurzame, brede strategie tegen plaagdieren- en ziektebestrijding. In zowel stedelijke gebieden als binnen de landbouw- en natuurgebieden. Integrated Pest Management werkt zowel preventief als probleemoplossend. Op de lange termijn voorkomt deze aanpak onder andere schade die voortkomt uit het gebruik van bestrijdingsmiddelen of resistente variëteiten. IPM zorgt er tevens voor dat de gezondheidsrisico’s voor zowel mensen als het milieu tot een minimum worden beperkt.

Hoe werkt IPM?

IPM richt zich op het beheren van het ecosysteem. Het belangrijkste doel van Integrated Pest Management is het voorkomen van schade die wordt veroorzaakt door plaagdieren. Bijvoorbeeld door het telen van gewassen die bestand zijn tegen ziektes en ongedierte. Dit beheer houdt tevens rekening met de diverse omgevingsfactoren die ongedierte plagen kunnen veroorzaken of juist aantrekken. IPM heeft dus ook een preventieve werking.

Is Integrated Pest Management noodzakelijk?

Om vast te kunnen stellen of IPM noodzakelijk is voor uw woon- of leefomgeving, is identificatie en controle belangrijk. Het controleren van de akkers of het landschap op de aanwezigheid van en de soort plaagdieren is daarbij van belang. Er moet in kaart worden gebracht welke en hoeveel plaagdieren aanwezig zijn en welke schade zij hebben veroorzaakt. Zo kan worden vastgesteld of een plaag op de lange termijn een probleem wordt. Ook wordt op deze manier de strategie bepaald voor Integrated Pest Management.

Integrated Pest Management door Rimdo

De effectieve bestrijdingsmethoden van IPM

Het combineren van verschillende bestrijdingsmethoden is een effectieve manier om plaagdieren op lange termijn te bestrijden met IPM. De bestrijdingsmethoden die binnen Integrated Pest Management vallen kunnen worden opgedeeld in 4 categorieën.

1. Biologische plaagdierenbestrijding

Bij biologische bestrijding worden natuurlijke vijanden ingezet om plaagdieren te bestrijden die schade veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld parasieten en andere ziekteverwekkers.

2. Cultuurmaatregelen

Cultuurmaatregelen voorkomen dat plagen zich kunnen voortplanten, vermeerderen en verspreiden. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het bewatering management op akkers.

3. Mechanische & fysieke bestrijding

Mechanische en fysieke bestrijding zijn direct effectief tegen plagen en plaagdieren. Deze vorm van Integrated Pest Management houdt plaagdieren op afstand. Bijvoorbeeld door het plaatsen van vallen, vogel schermen of het ongeschikt maken van de locatie als leefomgeving. Ook kan de bodem worden bewerkt met onkruidverdelgers of sterilisatie.

4. Chemische bestrijding

Het gebruik van pesticiden valt onder chemische bestrijding. Binnen IPM wordt dit alleen toegepast in combinatie met andere methoden en wanneer dit strikt noodzakelijk is. Er worden pesticiden gebruikt die zo min mogelijk schade toebrengen aan de mens en het milieu. De middelen worden verspreid in afgeschermde stations en alleen waar dat nodig is.

Professionele IPM bestrijding door Rimdo

Bij Rimdo plaagdierbeheersing passen we Integrated Pest Management te allen tijde toe. Natuur, dier en mens staan bij ons hoog in het vaandel en wij zullen altijd de beste bestrijdingsmethode toepassen om zo overbodige schade te voorkomen. Ervaart u last van plaagdieren? Rimdo staat met IPM graag voor u klaar. Neem contact met ons op!