IPM knaagdierbeheersing in 2023

Veranderingen IPM knaagdierbeheersing per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn er veranderingen op het gebied van knaagdierbeheersing. Met ingang van volgend jaar wordt er één aanpak gehanteerd ter voorkoming van knaagdierenoverlast. Integrated Pest Management (IPM) wordt de norm. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat betekent dit voor consumenten en bedrijven?

Belangrijkste veranderingen in knaagdierbeheersing per 2023

Met een KBA licentie mag u op dit moment nog chemische bestrijding gebruiken om knaagdieren overlast te bestrijden, waaronder rattengif, biociden of anticoagulantia. Echter, vanaf 1 januari 2023 moet er aan andere regelgevingen worden voldaan. Een licentie voor knaagdierbeheersing zoals deze nu bestaat, is per 1 januari 2023 niet meer geldig. Vanaf deze datum zijn er ook geen rodenticiden meer te koop bij de bouwmarkt of supermarkt. Dit kan betekenen dat de overlast van knaagdieren met de ingang van de nieuwe regels toeneemt. Zeker het inzetten van chemische bestrijding wordt per 2023 bemoeilijkt. Pesticiden en rodenticiden zijn dan niet meer vrij verkrijgbaar of te koop.

Wanneer bedrijven de bestrijding van knaagdieren toch zelf willen blijven uitvoeren, hebben zij een IPM-KBA licentie nodig. Ook is een bedrijfscertificaat IPM-knaagdierbeheersing noodzakelijk. Bent u als bedrijf niet in het bezit van deze licentie? Dan dient u knaagdierbeheersing per 2023 uit te besteden aan een gecertificeerd bedrijf.

IPM knaagdierbeheersing wordt de nieuwe norm

IPM voorkomt knaagdierenoverlast. Deze effectieve methode pakt het probleem aan bij de bron. Er is dus geen sprake van symptoombestrijding. Chemische bestrijdingsmiddelen worden pas als laatste mogelijkheid ingezet. Door een minimale inzet van gif kan resistentie en overlast doeltreffender worden voorkomen. Daarnaast wordt ook schade aan het milieu en de leefomgeving geminimaliseerd. Deze manier van bestrijden is rechtmatig volgens de nieuwe regels per 01-01-2023 en dus de nieuwe norm. IPM knaagdierbeheersing bestaat uit vier stappen:

  1. Monitoring: de locatie van muizen of ratten wordt bepaald
  2. Habitat management: het bedrijf onaantrekkelijk maken voor knaagdieren
  3. Niet-chemische bestrijding: bestrijden van knaagdieren met klemmen en vallen
  4. Chemische bestrijding: bestrijden van knaagdieren met chemische middelen

 

Knaagdierbeheersing

Voorkomen is beter dan genezen; straks nog belangrijker!

Door de nieuwe regels wordt het voorkomen van knaagdieren belangrijker dan ooit. Want deze kunt u als consument of als bedrijf (zonder IPM-KBA licentie en bedrijfscertificaat IPM-knaagdierbeheersing) niet meer bestrijden met chemische middelen. Pas dan ook preventieve maatregelen toe. Dit doet u door:

  • ruimtes schoon te houden;
  • voedsel op te bergen in goed afgesloten potten of containers;
  • afval in goed afsluitbare bakken weg te gooien;
  • kieren en gaten rond kruipruimtes en bijvoorbeeld wateraansluitingen te dichten;
  • vogels niet te veel te voeren.

Ervaart u daarna alsnog last van knaagdieren? Neem dan contact op met een gecertificeerd ongediertebestrijder!

IPM knaagdierbeheersing uitbesteden aan Rimdo

Uiteraard kunt u IPM knaagdierbeheersing uitbesteden aan Rimdo. Wij zijn in het bezit van alle benodigde licenties en bedrijfscertificaten. Wij voldoen aan de nieuwe normen en richtlijnen welke gelden vanaf 1 januari 2023. Neem contact met ons op en vraag vrijblijvend een offerte of meer informatie aan!